Vàng 24k Là Gì Giá Bao Nhiêu 1 Chỉ?

Xem ngay giá vàng 24K hôm nay (28/12) bao nhiêu một chỉ chính xác nhất. Thông tin giá vàng 24K tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được cập nhật nhanh chóng hàng ngày.

Giá vàng 24K hôm nay ngày 28/12/2023

Theo khảo sát tại các chi nhánh của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng 24K hôm nay (28/12) đang cập nhật…

Diễn biến giá vàng 24K tháng 12/2023

– Ngày 1/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,05 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 60,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 60,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,3 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 62,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/12: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 62,7 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 63,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 24K tháng 11/2023

– Ngày 1/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,3 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,55 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,55 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,7 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,55 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,95 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,95 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 59 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 59,2 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 60 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 59,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 60,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 59,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 60,4 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 59,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 60,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 60,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 61,4 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/11: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 61,2 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 62,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 24K tháng 10/2023

– Ngày 2/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,4 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.

Có Thể Bạn Quan Tâm  Mẹo Nhận Biết Ngà Thật Và Xương Voi Cơ Bản Nhất

– Ngày 5/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,4 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 57,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,55 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,95 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 57,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 57,7 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 58,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 58,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 57,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 58,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 57,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 58,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 57,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 58,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 57,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 58,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,2 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 31/10: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 58,55 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 59,35 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 24K tháng 9/2023

– Ngày 1/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,95 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,05 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,85 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,05 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,85 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,2 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,25 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,55 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,55 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,7 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,25 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 57,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/9: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 24K tháng 8/2023

– Ngày 1/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,95 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,4 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,7 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

Có Thể Bạn Quan Tâm  Các Loại đá Phong Thủy Tự Nhiên Và ý Nghĩa

– Ngày 14/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,7 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,4 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,95 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 31/8: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 56,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 24K tháng 7/2023

– Ngày 1/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,2 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 54,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 54,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,2 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,55 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/7: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 24K tháng 6/2023

– Ngày 1/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,36 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.

Có Thể Bạn Quan Tâm  Cách đo size chiếc nhẫn

– Ngày 26/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,15 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,85 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/6: Vàng 24K giao dịch ở chiều mua vào là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra là 55,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 24K tháng 5/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 3/5: 55,7 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/5: 56,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/5: 56,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/5: 56,00 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/5: 56,00 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/5: 56,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/5: 56,3 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/5: 56,3 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/5: 56,1 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/5: 56,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/5: 56,25 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/5: 56,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/5: 56 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/5: 56 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/5: 55,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/5: 55,9 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/5: 55,9 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/5: 55,7 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/5: 55,7 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/5: 55,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/5: 55,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/5: 55,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/5: 55,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/5: 55,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/5: 55,55 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 3/5: 56,5 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/5: 56,90 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/5: 56,95 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/5: 56,80 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/5: 56,80 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/5: 56,95 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/5: 57,1 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/5: 57,1 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/5: 56,9 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/5: 56,95 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/5: 57,05 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/5: 57,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/5: 56,8 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/5: 56,7 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/5: 56,3 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/5: 56,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/5: 56,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/5: 56,4 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/5: 56,4 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/5: 56,3 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/5: 56,05 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/5: 56,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/5: 56,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/5: 56,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/5: 56,25 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 24K tháng 4/2023

Chiều mua vào:- Ngày 1/4: 54,8 triệu đồng/lượng- Ngày 3/4: 54,75 triệu đồng/lượng- Ngày 4/4: 55 triệu đồng/lượng- Ngày 5/4: 55,55 triệu đồng/lượng- Ngày 6/4: 55,25 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/4: 55,2 triệu đồng/lượng- Ngày 8/4: 55,3 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/4: 55,15 triệu đồng/lượng- Ngày 11/4: 55,15 triệu đồng/lượng- Ngày 12/4: 55,45 triệu đồng/lượng- Ngày 13/4: 55,5 triệu đồng/lượng- Ngày 14/4: 56 triệu đồng/lượng- Ngày 15/4: 55,3 triệu đồng/lượng- Ngày 17/4: 55,3 triệu đồng/lượng- Ngày 18/4: 55,30 triệu đồng/lượng- Ngày 19/4: 55,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/4: 55,55 triệu đồng/lượng- Ngày 21/4: 55,65 triệu đồng/lượng- Ngày 22/4: 55,5 triệu đồng/lượng- Ngày 24/4: 55,5 triệu đồng/lượng- Ngày 25/4: 55,7 triệu đồng/lượng- Ngày 26/4: 55,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/4: 55,6 triệu đồng/lượng- Ngày 28/4: 55,55 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:- Ngày 1/4: 55,5 triệu đồng/lượng- Ngày 3/4: 55,45 triệu đồng/lượng- Ngày 4/4: 55,7 triệu đồng/lượng- Ngày 5/4: 56,35 triệu đồng/lượng- Ngày 6/4: 56,05 triệu đồng/lượng- Ngày 7/4: 56 triệu đồng/lượng- Ngày 8/4: 56,1 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/4: 55,95 triệu đồng/lượng- Ngày 11/4: 55,95 triệu đồng/lượng- Ngày 12/4: 56,25 triệu đồng/lượng- Ngày 13/4: 56,3 triệu đồng/lượng- Ngày 14/4: 56,8 triệu đồng/lượng- Ngày 15/4: 56,1 triệu đồng/lượng- Ngày 17/4: 56,1 triệu đồng/lượng- Ngày 18/4: 56,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/4: 56,40 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/4: 56,35 triệu đồng/lượng- Ngày 21/4: 56,45 triệu đồng/lượng- Ngày 22/4: 56,3 triệu đồng/lượng- Ngày 24/4: 56,3 triệu đồng/lượng- Ngày 25/4: 56,5 triệu đồng/lượng- Ngày 26/4: 56,40 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/4: 56,4 triệu đồng/lượng- Ngày 28/4: 56,35 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 24K tháng 3/2023

Chiều mua vào:- Ngày 1/3: 52,9 triệu đồng/lượng- Ngày 2/3: 52,85 triệu đồng/lượng- Ngày 3/3: 52,9 triệu đồng/lượng- Ngày 4/3: 53,05 triệu đồng/lượng- Ngày 6/3: 53,1 triệu đồng/lượng- Ngày 7/3: 53,2 triệu đồng/lượng- Ngày 8/3: 52,8 triệu đồng/lượng- Ngày 9/3: 52,9 triệu đồng/lượng- Ngày 10/3: 53,3 triệu đồng/lượng- Ngày 11/3: 53,5 triệu đồng/lượng- Ngày 13/3: 53,8 triệu đồng/lượng- Ngày 14/3: 54,15 triệu đồng/lượng- Ngày 15/3: 53,85 triệu đồng/lượng- Ngày 16/3: 53,95 triệu đồng/lượng- Ngày 17/3: 54 triệu đồng/lượng- Ngày 18/3: 54,9 triệu đồng/lượng- Ngày 20/3: 54,55 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/3: 54,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/3: 54,25 triệu đồng/lượng- Ngày 23/3: 54,6 triệu đồng/lượng- Ngày 24/3: 54,9 triệu đồng/lượng- Ngày 25/3: 54,6 triệu đồng/lượng- Ngày 25/3: 54,6 triệu đồng/lượng- Ngày 27/3: 54,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/3: 54,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/3: 54,7 triệu đồng/lượng- Ngày 30/3: 55 triệu đồng/lượng- Ngày 31/3: Tăng 150.000 đồng/lượng

Chiều bán ra:- Ngày 1/3: 53,7 triệu đồng/lượng- Ngày 2/3: 53,65 triệu đồng/lượng- Ngày 3/3: 53,7 triệu đồng/lượng- Ngày 4/3: 53,85 triệu đồng/lượng- Ngày 6/3: 53,9 triệu đồng/lượng- Ngày 7/3: 53,9 triệu đồng/lượng- Ngày 8/3: 53,5 triệu đồng/lượng- Ngày 9/3: 53,6 triệu đồng/lượng- Ngày 10/3: 54 triệu đồng/lượng- Ngày 11/3: 54,3 triệu đồng/lượng- Ngày 13/3: 54,6 triệu đồng/lượng- Ngày 14/3: 54,95 triệu đồng/lượng- Ngày 15/3: 54,65 triệu đồng/lượng- Ngày 16/3: 54,65 triệu đồng/lượng- Ngày 17/3: 54,7 triệu đồng/lượng- Ngày 18/3: 55,7 triệu đồng/lượng- Ngày 20/3: 55,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/3: 55,05 triệu đồng/lượng- Ngày 23/3: 55,4 triệu đồng/lượng- Ngày 24/3: 55,65 triệu đồng/lượng- Ngày 25/3: 55,4 triệu đồng/lượng- Ngày 27/3: 55,4 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/3: 55,4 triệu đồng/lượng- Ngày 29/3: 55,5 triệu đồng/lượng- Ngày 30/3: 55,7 triệu đồng/lượng- Ngày 31/3: Tăng 150.000 đồng/lượng

Giá vàng 24K tháng 2/2023

Vàng 24K là vàng có hàm lượng vàng nguyên chất chiếm đến 99,99%, tuổi vàng 10 năm. Loại vàng này còn có các tên gọi khác như vàng 9999, vàng ròng hay vàng ta. Vàng 24K là loại vàng có ánh kim đậm nhất và có độ mềm nhất định. Phân loại này ít được dùng để chế tác trang sức do khó gắn đá quý và đánh bóng. Thay vào đó, người mua vàng thường với mục đích tích lũy hoặc đầu tư. Chính vì thế, biến động giá vàng 24K trở thành mối quan tâm của nhiều người tiêu dùng.Trong tháng 2, mức giao dịch cao nhất là 54,2 triệu đồng/lượng và 55,2 triệu đồng/lượng tương ứng với chiều mua vào và bán ra.Dưới đây là tổng hợp chi tiết giá vàng 24K trong tháng 2/2023:Ở chiều mua vào:- Ngày 1/2: 54,1 triệu đồng/lượng- Ngày 2/2: 54,2 triệu đồng/lượng- Ngày 3/2: 53,7 triệu đồng/lượng- Ngày 4/2: 53,8 triệu đồng/lượng- Ngày 6/2: 53,3 triệu đồng/lượng- Ngày 7/2: 53,6 triệu đồng/lượng- Ngày 8/2: 53,75 triệu đồng/lượng- Ngày 9/2: 53,6 triệu đồng/lượng- Ngày 10/2: 53,55 triệu đồng/lượng- Ngày 11/2: 53,55 triệu đồng/lượng- Ngày 13/2: 53,55 triệu đồng/lượng- Ngày 14/2: 53,5 triệu đồng/lượng- Ngày 15/2: 53,45 triệu đồng/lượng- Ngày 16/2: 53,3 triệu đồng/lượng- Ngày 17/2: 53,15 triệu đồng/lượng- Ngày 18/2: 52,95 triệu đồng/lượng- Ngày 20/2: 53,25 triệu đồng/lượng- Ngày 21/2: 53,3 triệu đồng/lượng- Ngày 22/2: 53,2 triệu đồng/lượng- Ngày 23/2: 53,05 triệu đồng/lượng- Ngày 24/2: 53,05 triệu đồng/lượng- Ngày 25/2: 52,85 triệu đồng/lượng- Ngày 27/2: 52,8 triệu đồng/lượng- Ngày 28/2: 52,9 triệu đồng/lượngỞ chiều bán ra:- Ngày 1/2: 55,1 triệu đồng/lượng- Ngày 2/2: 55,2 triệu đồng/lượng- Ngày 3/2: 54,7 triệu đồng/lượng- Ngày 4/2: 54,8 triệu đồng/lượng- Ngày 6/2: 54,3 triệu đồng/lượng- Ngày 7/2: 54,4 triệu đồng/lượng- Ngày 8/2: 54,55 triệu đồng/lượng- Ngày 9/2: 54,4 triệu đồng/lượng- Ngày 10/2: 54,35 triệu đồng/lượng- Ngày 11/2: 54,35 triệu đồng/lượng- Ngày 13/2: 54,35 triệu đồng/lượng- Ngày 14/2: 54,3 triệu đồng/lượng- Ngày 15/2: 54,25 triệu đồng/lượng- Ngày 16/2: 54,1 triệu đồng/lượng- Ngày 17/2: 53,95 triệu đồng/lượng- Ngày 18/2: 53,75 triệu đồng/lượng- Ngày 20/2: 54,05 triệu đồng/lượng- Ngày 21/2: 54,1 triệu đồng/lượng- Ngày 22/2: 54 triệu đồng/lượng- Ngày 23/2: 53,85 triệu đồng/lượng- Ngày 24/2: 53,85 triệu đồng/lượng- Ngày 25/2: 53,65 triệu đồng/lượng- Ngày 27/2: 53,6 triệu đồng/lượng- Ngày 28/2: 53,7 triệu đồng/lượng

>>> Xem thêm: Giá vàng hôm nay, giá vàng online, giá vàng tây mới nhất