Chuỗi trầm hương thiên nhiên 108 hạt 6 li

2.100.000

• Xuất xứ: Trầm Hương Việt Nam

• Số hạt: 108

• Kích thước mỗi hạt: 6mm

• Cân nặng: 7g-10g