Vòng đeo tay trầm tốc 108 hạt 10 ly tự nhiên

699.000

  • Mùi thơm lâu dài
  • Chất liệu hạt: Trầm tốc tự nhiên
  • Kích thước hạt: 10mm
  • Số lượng hạt: 108 hạt