Chuỗi đeo tay trầm tốc 108 hạt 12 ly tự nhiên

799.000

  • Mùi thơm lâu dài
  • Chất liệu hạt: Trầm tốc tự nhiên
  • Kích thước hạt: 12mm
  • Số lượng hạt: 108 hạt
Danh mục: Từ khóa: