Chuỗi đeo tay trầm tốc 108 hạt 6 – 8 ly tự nhiên

450.000

  • Mùi thơm lâu dài
  • Chất liệu hạt: Trầm tốc tự nhiên
  • Kích thước hạt: 6mm – 8mm
  • Số lượng hạt: 108 hạt