Vòng tay trầm hương thiên nhiên 12 ly

2.100.000

Dạng hạt :     Hạt Tròn
Loại Trầm:    Trầm Hương Tự Nhiên
Số hạt:          17 hạt
Độ dày hạt:   12 ly
Dành cho Giới tính: Nữ/Nam