Vàng 18k Là Gì Giá Bao Nhiêu 1 Chỉ?

Cập nhật giá vàng 18K (75%) của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mới nhất. Xem ngay giá vàng 18K hôm nay bao nhiêu một chỉ nhanh chóng, chính xác.

Giá vàng 18K hôm nay ngày 28/12/2023

Theo ghi nhận tại các hệ thống của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng 18K hôm nay (28/12) …. đồng/lượng, lần lượt với mức …. triệu đồng/lượng và …. triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 18K tháng 12/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 1/12: 44,69 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/12: 44,92 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/12: 45,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/12: 44,62 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/12: 44,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/11: 44,39 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/11: 44,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/12: 44,17 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/12: 43,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/12: 43,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/12: 44,09 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/12: 44,17 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/12: 44,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/12: 44,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/12: 44,58 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/12: 44,73 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/12: 44,99 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/12: 45,14 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/12: 45,33 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/12: 45,78 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 1/12: 46,69 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/12: 46,92 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/12: 47,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/12: 46,62 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/12: 46,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/12: 46,39 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/12: 46,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/12: 46,17 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/12: 45,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/12: 45,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/12: 46,09 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/12: 46,17 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/12: 46,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/12: 46,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/12: 46,58 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/12: 46,73 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/12: 46,99 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/12: 47,14 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/12: 47,33 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/12: 47,78 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 11/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 1/11: 42,48 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/11: 42,55 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/11: 42,67 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/11: 42,74 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/11: 42,85 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/11: 42,78 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/11: 42,66 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/11: 42,66 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/11: 42,59 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/11: 42,59 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/11: 42,63 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/11: 42,97 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/11: 43,00 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/11: 43,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/11: 43,30 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/11: 43,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/11: 43,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/11: 43,90 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/11: 44,13 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/11: 44,20 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/11: 44,65 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/11: 44,73 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 1/11: 44,48 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/11: 44,55 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/11: 44,67 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/11: 44,74 đồng/lượng

– Ngày 6/11: 44,85 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/11: 44,78 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/11: 44,66 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/11: 44,66 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/11: 44,59 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/11: 44,59 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/11: 44,63 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/11: 44,97 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/11: 45,00 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/11: 45,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/11: 45,30 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/11: 45,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/11: 45,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/11: 45,90 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/11: 46,13 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/11: 46,20 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/11: 46,65 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/11: 46,73 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 10/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 2/10: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/10: 40,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/10: 40,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/10: 40,26 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/10: 40,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/10: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/10: 40,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/10: 40,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/10: 41,05 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/10: 41,05 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/10: 41,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/10: 41,32 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/10: 41,47 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/10: 41,62 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/10: 42,03 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/10: 42,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/10: 42,18 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/10: 42,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/10: 42,18 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/10: 42,74 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/10: 42,67 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 2/10: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/10: 42,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/10: 42,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/10: 42,26 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/10: 42,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/10: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/10: 42,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/10: 42,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/10: 43,05 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/10: 43,05 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/10: 43,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/10: 43,32 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/10: 43,47 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/10: 43,62 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/10: 44,03 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/10: 44,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/10: 44,18 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/10: 44,10 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/10: 44,18 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/10: 44,74 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/10: 44,67 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 9/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 5/9: 40,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/9: 40,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/9: 40,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/9: 40,79 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/9: 40,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/9: 40,79 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/9: 40,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/9: 40,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/9: 40,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/9: 40,90 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/9: 41,13 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/9: 41,32 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/9: 41,39 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/9: 41,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/9: 41,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/9: 41,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/9: 41,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/9: 41,28 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/9: 41,13 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/9: 41,09 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/9: 40,94 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 5/9: 42,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/9: 42,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/9: 42,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/9: 42,79 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/9: 42,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/9: 42,79 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/9: 42,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/9: 42,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/9: 42,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/9: 42,90 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/9: 43,13 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/9: 43,32 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/9: 43,39 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/9: 43,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/9: 43,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/9: 43,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/9: 43,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/9: 43,28 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/9: 43,13 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/9: 43,09 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/9: 42,94 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 8/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 1/8: 40,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/8: 40,56 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/8: 40,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/8: 40,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/8: 40,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/8: 40,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/8: 40,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/8: 40,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/8: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/8: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/8: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/8: 40,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/8: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/8: 40,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/8: 40,41 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/8: 40,42 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/8: 40,42 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/8: 40,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/8: 40,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/8: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/8: 40,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/8: 40,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/8: 40,63 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/8: 40,63 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/8: 40,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/8: 40,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/8: 40,83 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 1/8: 42,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/8: 42,56 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/8: 42,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/8: 42,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/8: 42,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/8: 42,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/8: 42,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/8: 42,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/8: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/8: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/8: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/8: 42,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/8: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/8: 42,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/8: 42,41 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/8: 42,42 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/8: 42,42 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/8: 42,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/8: 42,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/8: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/8: 42,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/8: 42,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/8: 42,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/8: 42,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/8: 42,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/8: 42,72 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/8: 42,83 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 7/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 1/7: 40,08 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/7: 40 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/7: 40 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/7: 39,93 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/7: 39,85 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/7: 39,85 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/7: 40 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/7: 40 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/7: 40,8 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/7: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/7: 40,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/7: 40,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/7: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/7: 40,42 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/7: 40,37 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/7: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/7: 40,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/7: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/7: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/7: 40,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/7: 40,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/7: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/7: 40,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/7: 40,53 triệu đồng/lượng

– Ngày: 29/7: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/7: 40,68 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 1/7: 42,08 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/7: 42 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/7: 42 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/7: 41,93 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/7: 41,85 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/7: 41,85 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/7: 42 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/7: 42 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/7: 42,08 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/7: 42,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/7: 42,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/7: 42,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/7: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/7: 42,42 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/7: 42,37 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/7: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/7: 42,64 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/7: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/7: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/7: 42,49 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/7: 42,57 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/7: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/7: 42,6 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/7: 42,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/7: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/7: 42,68 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 6/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 1/6: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/6: 40,31 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/6: 40,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/6: 40,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/6: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/6: 40,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/6: 40,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/6: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/6: 40,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/6: 40,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/6: 40,22 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/6: 40,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/6: 40,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/6: 40,30 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/6: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/6: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/6: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/6: 40,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/6: 40,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/6: 40,12 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/6: 40,12 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/6: 40,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/6: 40,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/6: 40,12 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/6: 40,04 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/6: 40,00 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 1/6: triệu 42,27 đồng/lượng

– Ngày 2/6: 42,31 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/6: 42,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/6: 42,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/6: 42,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/6: 42,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/6: 42,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/6: 42,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/6: 42,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/6: 42,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/6: 42,22 triệu đồng/lượng

– Ngày 14/6: 42,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/6: 42,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/6: 42,3 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/6: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/6: 42,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/6: 42,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/6: 42,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/6: 42,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/6: 42,12 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/6: 42,12 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/6: 42,15 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/6: 42,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 28/6: 42,12 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/6: 42,04 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/6: 42,00 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 5/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 3/5: 40,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/5: 40,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/5: 40,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/6: 40,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/5: 40,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/5: 40,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/5: 40,98 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/5: 40,98 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/5: 40,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/5: 40,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/5: 40,94 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/5: 41,02 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/5: 40,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/5: 40,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/5: 40,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/5: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/5: 40,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/5: 40,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/5: 40,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/5: 40,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/5: 40,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/5: 40,26 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/5: 40,26 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/5: 40,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/5: 40,34 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 3/5: 42,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/5: 42,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 5/5: 42,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/6: 42,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/5: 42,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 9/5: 42,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/5: 42,98 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/5: 42,98 triệu đồng/lượng

– Ngày 12/5: 42,83 triệu đồng/lượng

– Ngày 13/5: 42,87 triệu đồng/lượng

– Ngày 15/5: 42,94 triệu đồng/lượng

– Ngày 16/5: 43,02 triệu đồng/lượng

– Ngày 17/5: 42,75 triệu đồng/lượng

– Ngày 18/5: 42,68 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/5: 42,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/5: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/5: 42,60 triệu đồng/lượng

– Ngày 23/5: 42,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 24/5: 42,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 25/5: 42,38 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/5: 42,19 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/5: 42,26 triệu đồng/lượng

– Ngày 29/5: 42,26 triệu đồng/lượng

– Ngày 30/5: 42,27 triệu đồng/lượng

– Ngày 31/5: 42,34 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 4/2023

Chiều mua vào:

– Ngày 1/4: 39,78 triệu đồng/lượng- Ngày 3/4: 39,74 triệu đồng/lượng- Ngày 4/4: 39,93 triệu đồng/lượng- Ngày 5/4: 40,42 triệu đồng/lượng- Ngày 6/4: 40,19 triệu đồng/lượng- Ngày 7/4: 40,15 triệu đồng/lượng- Ngày 8/4: 40,23 triệu đồng/lượng- Ngày 10/4: 40,12 triệu đồng/lượng- Ngày 11/4: 40,12 triệu đồng/lượng- Ngày 12/4: 40,34 triệu đồng/lượng- Ngày 13/4: 40,38 triệu đồng/lượng- Ngày 14/4: 40,75 triệu đồng/lượng- Ngày 15/4: 40,23 triệu đồng/lượng- Ngày 17/4: 40,23 triệu đồng/lượng- Ngày 18/4: 40,23 triệu đồng/lượng

– Ngày 19/4: 40,45 triệu đồng/lượng- Ngày 20/4: 40,42 triệu đồng/lượng- Ngày 21/4: 40,49 triệu đồng/lượng- Ngày 22/4: 40,38 triệu đồng/lượng- Ngày 24/4: 40,38 triệu đồng/lượng- Ngày 25/4: 40,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/4: 40,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/4: 40,45 triệu đồng/lượng- Ngày 28/4: 40,42 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:

– Ngày 1/4: 41,74 triệu đồng/lượng- Ngày 3/4: 41,74 triệu đồng/lượng- Ngày 4/4: 41,93 triệu đồng/lượng- Ngày 5/4: 42,42 triệu đồng/lượng- Ngày 6/4: 42,19 triệu đồng/lượng- Ngày 7/4: 42,15 triệu đồng/lượng- Ngày 8/4: 42,23 triệu đồng/lượng- Ngày 10/4: 42,12 triệu đồng/lượng- Ngày 11/4: 42,12 triệu đồng/lượng- Ngày 12/4: 42,34 triệu đồng/lượng- Ngày 13/4: 42,38 triệu đồng/lượng- Ngày 14/4: 42,75 triệu đồng/lượng- Ngày 15/4: 42,23 triệu đồng/lượng- Ngày 17/4: 42,23 triệu đồng/lượng- Ngày 18/4: 42,23 triệu đồng/lượng- Ngày 19/4: 42,45 triệu đồng/lượng- Ngày 20/4: 42,42 triệu đồng/lượng- Ngày 21/4: 42,49 triệu đồng/lượng- Ngày 22/4: 42,38 triệu đồng/lượng- Ngày 24/4: 42,38 triệu đồng/lượng- Ngày 25/4: 42,53 triệu đồng/lượng

– Ngày 26/4: 42,45 triệu đồng/lượng

– Ngày 27/4: 42,45 triệu đồng/lượng- Ngày 28/4: 42,42 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng 18K tháng 3/2023

Chiều mua vào:- Ngày 1/3: 38,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/3: 38,39 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/3: 38,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/3: 38,54 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/3: 38,58 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/3: 38,58 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/3: 38,28 triệu đồng/lượng- Ngày 9/3: 38,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/3: 38,65 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/3: 38,88 triệu đồng/lượng- Ngày 13/3: 39,1 triệu đồng/lượng- Ngày 14/3: 39,37 triệu đồng/lượng- Ngày 15/3: 39,14 triệu đồng/lượng- Ngày 16/3: 39,14 triệu đồng/lượng- Ngày 17/3: 39,18 triệu đồng/lượng- Ngày 18/3: 39,93 triệu đồng/lượng- Ngày 20/3: 39,67 triệu đồng/lượng- Ngày 21/3: 39,7 triệu đồng/lượng- Ngày 22/3: 39,44 triệu đồng/lượng- Ngày 23/3: 39,7 triệu đồng/lượng- Ngày 24/3: 39,89 triệu đồng/lượng- Ngày 25/3: 39,7 triệu đồng/lượng- Ngày 27/3: 39,7 triệu đồng/lượng- Ngày 28/3: 39,7 triệu đồng/lượng- Ngày 29/3: 39,78 triệu đồng/lượng- Ngày 30/3: 39,74 triệu đồng/lượng- Ngày 31/3: 39,93 triệu đồng/lượng

Chiều bán ra:- Ngày 1/3: 40,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 2/3: 40,39 triệu đồng/lượng

– Ngày 3/3: 40,43 triệu đồng/lượng

– Ngày 4/3: 40,54 triệu đồng/lượng

– Ngày 6/3: 40,58 triệu đồng/lượng

– Ngày 7/3: 40,58 triệu đồng/lượng

– Ngày 8/3: 40,28 triệu đồng/lượng- Ngày 9/3: 40,35 triệu đồng/lượng

– Ngày 10/3: 40,65 triệu đồng/lượng

– Ngày 11/3: 40,88 triệu đồng/lượng- Ngày 13/3: 41,1 triệu đồng/lượng- Ngày 14/3: 41,37 triệu đồng/lượng- Ngày 17/3: 41,18 triệu đồng/lượng- Ngày 18/3: 41,93 triệu đồng/lượng

– Ngày 20/3: 41,67 triệu đồng/lượng

– Ngày 21/3: 41,7 triệu đồng/lượng

– Ngày 22/3: 41,44 triệu đồng/lượng- Ngày 23/3: 41,7 triệu đồng/lượng- Ngày 24/3: 41,89 triệu đồng/lượng- Ngày 25/3: 41,7 triệu đồng/lượng- Ngày 27/3: 41,7 triệu đồng/lượng- Ngày 28/3: 41,7 triệu đồng/lượng- Ngày 29/3: 41,78 triệu đồng/lượng- Ngày 30/3: 41,74 triệu đồng/lượng- Ngày 31/3: 41,93 triệu đồng/lượng

Giá vàng 18K tháng 2/2023

Vàng 18K còn có tên gọi là vàng 750. Đây là một loại vàng tây có thành phần chứa tỷ lệ 75% vàng nguyên chất và 25% các hợp kim khác. Giá vàng 18K hàng ngày và biến động của giá vàng 18K hàng tháng luôn được người tiêu dùng và các nhà đầu tư quan tâm theo dõi.Mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 2/2023 ở chiều mua vào là 39,55 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 41,55 triệu đồng/lượng.Dưới đây là tổng hợp chi tiết giá vàng 18K trong tháng 2/2023:Ở chiều mua vào:- Ngày 1/2: 39,48 triệu đồng/lượng- Ngày 2/2: 39,55 triệu đồng/lượng- Ngày 3/2: 39,18 triệu đồng/lượng- Ngày 4/2: 39,25 triệu đồng/lượng- Ngày 6/2: 38,88 triệu đồng/lượng- Ngày 7/2: 38,95 triệu đồng/lượng- Ngày 8/2: 39,07 triệu đồng/lượng- Ngày 9/2: 38,95 triệu đồng/lượng- Ngày 10/2: 38,92 triệu đồng/lượng- Ngày 11/2: 38,92 triệu đồng/lượng- Ngày 13/2: 38,92 triệu đồng/lượng- Ngày 14/2: 38,88 triệu đồng/lượng- Ngày 15/2: 38,84 triệu đồng/lượng- Ngày 16/2: 38,73 triệu đồng/lượng- Ngày 17/2: 38,61 triệu đồng/lượng- Ngày 18/2: 38,47 triệu đồng/lượng- Ngày 20/2: 38,69 triệu đồng/lượng- Ngày 21/2: 38,73 triệu đồng/lượng- Ngày 22/2: 38,65 triệu đồng/lượng- Ngày 23/2: 38,54 triệu đồng/lượng- Ngày 24/2: 38,54 triệu đồng/lượng- Ngày 25/2: 38,39 triệu đồng/lượng- Ngày 27/2: 38,35 triệu đồng/lượng- Ngày 28/2: 38,43 triệu đồng/lượngỞ chiều bán ra:- Ngày 1/2: 41,48 triệu đồng/lượng- Ngày 2/2: 41,55 triệu đồng/lượng- Ngày 3/2: 41,18 triệu đồng/lượng- Ngày 4/2: 41,25 triệu đồng/lượng- Ngày 6/2: 40,88 triệu đồng/lượng- Ngày 7/2: 40,95 triệu đồng/lượng- Ngày 8/2: 41,07 triệu đồng/lượng- Ngày 9/2: 40,95 triệu đồng/lượng- Ngày 10/2: 40,92 triệu đồng/lượng- Ngày 11/2: 40,92 triệu đồng/lượng- Ngày 13/2: 40,92 triệu đồng/lượng- Ngày 14/2: 40,88 triệu đồng/lượng- Ngày 15/2: 40,84 triệu đồng/lượng- Ngày 16/2: 40,73 triệu đồng/lượng- Ngày 17/2: 40,61 triệu đồng/lượng- Ngày 18/2: 40,47 triệu đồng/lượng- Ngày 20/2: 40,69 triệu đồng/lượng- Ngày 21/2: 40,73 triệu đồng/lượng- Ngày 22/2: 40,65 triệu đồng/lượng- Ngày 23/2: 40,54 triệu đồng/lượng- Ngày 24/2: 40,54 triệu đồng/lượng- Ngày 25/2: 40,39 triệu đồng/lượng- Ngày 27/2: 40,35 triệu đồng/lượng- Ngày 28/2: 40,43 triệu đồng/lượng