Nhẫn lông voi hai thành chữ vạn 1 lông giữa vàng 18k Lông sừng

2.222.222

Nhẫn lông voi hai thành chữ vạn kết hợp 1 lông ở giữa là sản phẩm nhẫn độc đẹp, hoa văn chữ vạn làm nổi bật chiếc nhẫn này, hợp dân kinh doanh, BĐS