Cặp nhẫn lông voi 1 chỉ vàng CHUẨN VÀNG TÂY CHẤT LƯỢNG TẠI HCM

3.500.000