Nhẫn lông voi ghép 3 lông vàng 18k bán chạy tại Đà Nẵng

3.000.000