Nhẫn lông voi nữ vàng 14k hai hàng đá CZ + 1 hàng lông giữa ĐẸP

3.500.000