Vòng tay lông voi nam bản dẹp 14 sợi vàng 18k CỰC KỲ NAM TÍNH

3.900.000