Vòng tay lông voi bạc nam 54 sợi Hoa văn rồng phượng ĐẸP-LẠ

6.900.000