Vòng Lông Voi bện 17 sợi vàng 18k chất lượng cao ĐỘC-LẠ

2.900.000