Nhẫn song Long rồng rồng chầu Nguyệt đá thiên nhiên vàng 18k

5.555.555

Nhẫn song Long chầu Nguyệt đá thiên nhiên topaz trắng sạch lửa mạnh! Chất lượng tuyệt đối , bao kiểm tra sản phẩm vàng và đá quý !