Mặt Dây Chuyền Quan Âm Ngồi Tòa Sen Chưa Ốp Vàng

Nhận tạc mặt dây chuyền theo yêu cầu của khách hàng.