Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Thế Âm Bọc Vàng 18k

Mặt Phật Bà đem lại nhiều may mắn và điềm lành, lòng từ bi, bác ái.