Mặt Dây Chuyền Quan Công Rồng Cuộn Cực Nét

Nhận tạc mặt dây chuyền và ốp vàng theo yêu cầu của khách hàng.