Nhẫn rồng ngậm ngọc Lục Bảo vàng 18k đeo ngón trỏ MAY MẮN

5.000.000