Nhẫn lông voi vàng 18k 3 đường lông ghép làm tay ĐẸP-NAM TÍNH

3.232.322