Nhẫn lông voi vàng 18k 750 bản 5mm làm tay CHẤT LƯỢNG CAO

3.333.332