Giá nhẫn lông voi vàng đơn chỉ 700k tại nhanlongvoi Mingems

700.000