QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 

1. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên nhanlongvoi.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua nhanlongvoi.net phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Bản quy chế này áp dụng cho các khách hàng khi đến với nhanlongvoi.net.

3. Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

4. Thời gian hoạt động: 24/7 kể cả ngày chủ nhật.